domenica, settembre 20, 2009

SIMPOSIO INTERNAZIONALE

NIEDZIELA / DOMENICA
27. 09. 2009

Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego
Santuario Di San Giuseppe Di Kalisz

Plac Św. Józefa 7 / Piazza S. Giuseppe, 7

16.00 – Inauguracja X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego / Inaugurazione X.mo Congresso Internazionale

Przedstawienie i powitanie uczestników Kongresu:
Presentazione e saluto dei partecipanti al Congrresso:

Ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego

Złożenie relikwii Błogosławionego Brata Andrzeja z Kanady Cosegna dei reliqui del beato fr. andrea da canada

Słowo Daniela Picot, Centrum Józefologiczne w Montrealu
Parola di Daniel Picot, Centro di S. Giuseppe in Montreal

Hymn Kongresu / Inno del Congresso


EUCHARYSTIA / EUCARISTIA

Przewodniczenie i homilia / Presidenza e omelia: J. E. Ks. Bp / S.E. Mons. Stanisław Napierała, Biskup Kaliski / Vescovo di Kalisz

Śpiew/ Canto:

Chór Chłopięco–Męski Bazyliki Kaliskiej – Marek Łakomy
Towarzystwo Śpiewacze Lira. Św. Gotard, Kalisz – Józef Czerniak
Chór Radość, Gorzyce Wielkie – Stanisław Furmanek

Centrum Józefologiczne / Centro di s. Giuseppe
ul. Złota 144

18.00 – Poświęcenie nowego budynku „Centrum Józefologicznego”
Benedizione del nuovo edificio „Centrum Józefologiczne”

Wyższe Seminarium Duchowne / Seminario Maggiore
ul. Złota 144

19.00 – Agapa

PONIEDZIAŁEK / LUNEDÌ
28. 09. 2009

Seminarium / Seminario

7.30 – Jutrznia / Lodi
9.00 – Sesja naukowa / Sessione scientifica
Przewodniczący sesji / Presidente della sessione:
Ks. Prof. Wojciech Hanc

1. Święty Józef – Patron na nasze czasy. Kaliskie przesłanie Jana Pawła II / San Giuseppe – patrono per i nostri tempi. Il messaggio di Giovanni Paolo II dal Santuario di Kalisz

2. O. Tarcisio Stramare, Italy, A vent’anni dalla “Redemptoris custos” / Po dwudziestu latach od “Redemptoris Custos”

3. Ks. Abp / S.E. Zygmunt Zimowski, Vaticano, Św. Józef w twórczości i życiu Benedykta XVI / San Giuseppe nei scritti e nella vita di Benedetto XVI°

4. Jakub Tomalak – kompozytor Hymnu 10. Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego, Prezentacja teledysku "Rozmowa ze świętym Józefem" / Compositore dell'inno del X Congresso Internazionale di Iosephologia, La Presentazione del CD intitolato "Il Colloquio con San Giuseppe".


Sanktuarium / Santuario

11.00 – Konferencja józefologiczna / Confrenza su S.Giuseppe: Ks. / Don Daniel Foucher, Francja

12.00 EUCHARYSTIA / EUCARISTIA

Przewodniczenie i homilia / Presidenza ed omelia:
Ks. Abp / S.E. Zygmunt Zimowski


Zawierzenie Sióstr Zakonnych Świętemu Józefowi
Affidamento delle Suore a S. Giuseppe

Śpiew / Canto: Chór Sióstr Świętego Józefa – S. Efraima

15.15 – Sesja naukowa / Sessione scientifica
Przewodniczący sesji / Presidente della sessione:
O. Prof. Tarcisio Stramare

1. Mons. Roberto Balmori Cinta, MJ, Mexico, El patrocinio de san José en la vida religiosa / Patronat św. Józefa w życiu zakonnym

2. S. Regina Kolinko, Poland,

3. P. Johannes Stöhr, Germany, Der hl. Josef und das Miteinander von tätigem und beschaulichem Leben / Święty Józef – życie zarazem czynne i kontemplacyjne

4. P. Alfredo Monreal Sotelo, Mexico, Marco histórico y devoción a san José en Zapotlán, el Grande, Jalisco, Méx. / Historyczny przykład i nabożeństwo do św. Józefa w Zapotlán, el Grande, Jalisco, Meksyk

5. S. Dolores Siuta, CSSJ, Poland, Święty Józef człowiekiem optymizmu chrześcijańskiego i ewangelicznej radości / San Giuseppe – uomo dell’ottimismo cristiano e della gioia evangelica


19.30 – Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego / Concerto del Gruppo Artistico dell’Esercito Polacco


WTOREK / MARTEDÌ
29. 09. 2009

Seminarium / Seminario

7.30 – Jutrznia / Lodi

Centrum Józefologiczne / Centro di s. Giuseppe

9.00 – Sesje naukowe / Sessioni scietifiche

Sekcja I [Tłum. na język polski / Traduz. in polacco
Aula parter / Aula piano terra
Animator: Ks. dr Zbigniew Cieślak

1. P. Piccinno Giuseppe, Italy, Il patrocinio di San Giuseppe nella storia del culto cristiano / Opieka Świętego Józefa w historii kultu chrześcijańskiego

2. P. Angelo Catapano, CSJ, Italy, San Giuseppe nelle rappresentazioni cine-televisive del nostro tempo / Św. Józef we współczesnej produkcji kinematograficznej i telewizyjnej

3. P. Gianfranco Verri, CSJ, Italy, Il patrocinio di san Giuseppe negli scritti del Servo di Dio don Eugenio Reffo / Opieka św. Józefa w pismach Sługi Bożego ks. Eugeniusza Reffo

4. P. Ignacio Soler, Spain, La educación de Jesucristo / Wychowanie Jezusa Chrystusa


Sekcja II [jęz. hiszpański/spagnolo] Aula II p. / Aula II piano
Animator: Ks. dr Jarosław Jasianek

1. P. Gabriel Rodríguez Celis, MJ, Chile, El Patrono de la Iglesia a lo largo de la historia y la poesía /Patron Kościoła poprzez historię i poezję

2. P. Fernando Díaz Oliva, MJ, Mexico, San José es el Primer Misionero ‘Ad gentes’, llevando a Jesús y a María a tierras paganas / Święty Józef jest Pierwszym Misjonarzem “Ad gentes”, przynoszącym Jezusa i Maryję pogańskim ziemiom

3. P. José Humberto Juárez Villeda, Mexico, La sagrada compañía de san José, breve recorrido histórico en el magisterio y devoción de la Iglesia / Święte towarzystwo św. Józefa, krótki rys historyczny w nauczaniu i pobożności Kościoła

4. P. Tomás Gerardo Bravo Zamora, MJ, Mexico, San José, patrono del educador de hoy / Święty Józef patronem współczesnego wychowawcy


Sanktuarium / Santuario

11.00 – Świadectwo / Testimonianza:
O. Joseph-Marie Verlinde, Francja

12.00 – EUCHARYSTIA / EUCARISTIA

Przewodniczenie i homilia / Preisdenza ed omelia:
Ks. Bp / S. E. Marek Jędraszewski


Zawierzenie Kapłanów Świętemu Józefowi
Affidamento dei Sacerdoti a S. Giuseppe


Seminarium / Seminario

15.15 – Sesja naukowa / Sessione scientifica
Przewodniczący sesji / presidente della sessione:
P. José de Jesús María, OCD, Spain

1. P. Enrique Llamas, OCD, Spain, Teología y patrocinio de san José en la Iglesia / Teologia i opieka św. Józefa w Kościele

2. Ks. Krzysztof Konecki, Poland, Św. Józef w reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II / San Giuseppe nella riforma del Concilio Vaticano II

3. P. German Rovira, Germany, Der hl. Josef, Schutzpatron der Arbeit / Św. Józef – Patron pracy i pracowników

4. Hno. Miguel Angel Aguilar Manríquez, MJ, Mexico, Exigencias éticas del patronato de san José / Etyczne implikacje opieki św. Józefa

5. P. Ambrosio García Moreno, MJ, Mexico, San José en Aparecida (V Conferencia del Episcopado Americano) / Św. Józef w Aparecida (V Konferencja Episkopatu Latynoamerykańskiego)ŚRODA / MERCOLEDÌ
30. 09. 2009


Seminarium / Seminario

7.30 – Jutrznia / Lodi
Centrum Józefologiczne / Centro di S. Giuseppe

9.00 – Sesje naukowe / Sessioni scientifiche

Sekcja I [Tłum. jęz. pol. i włoski / Traduz. in polacco e italiano]
Aula parter / Aula piano terra

Animator: Ks. dr Zbigniew Cieślak


1. P. Matthew Spencer, o.s.j., USA, St. Joseph in Chant: Some Features of the Twentieth Century Repertoire of Chants for St. Joseph / Św. Józef w chorale gregoriańskim: niektóre cechy repertuaru chorałowego z dwudziestego wieku ku czci św. Józefa

2. Ks. Lucjan Balter, Św. Józef jako człowiek głębokiej wiary i wzór zawierzenia Bogu (niepokoje Józefa)

3. P. Guglielmo Spirito, OFM Conv., Argentina/Italy, Il Patrocinio di San Giuseppe sull’Ordine dei Frati Minori Conventuali / Opieka św. Józefa u Braci Mniejszych Konwentualnych

4. Carolyn C. Wilson, USA, Sanctus Joseph Nutritor Domini: A Triptych Attributed to Jan Gossaert Considered as Evidence of Early Hapsburg Embrace of St. Joseph’s Cult / Sanctus Joseph Nutritor Domini: Tryptyk przypisany Janowi Gossaertowi rozpatrywany jako wczesny dowód kultu św. Józefa podjętego przez ród Habsburgów


Sekcja II [język hiszpański / spagnolo]
Aula II p./ Aula II piano
Animator: Ks. dr Jarosław Jasianek

1. P. Enrique Patron Apreza, MJ, Mexico, Los Colegios Josefinos bajo la protección de san José / Kolegia Józefickie pod opieką Świętego Józefa

2. P. José de la Luz García Espejel, MJ, Mexico, Patrono de México hoy / Patron Meksyku dzisiaj

3. P. Pedro Olea, CSI, Italy, La figura de San José en el “Evangelio Morisco de Bernabe” / Postać św. Józefa w “Evangelio Morisco de Bernabe”

4. P. Luis Fernández de Eribe Zulueta, CSJ, Spain, San José en el debate exegético / Święty Józef w debacie egzegetycznej
Sanktuarium / Santuario

11.00 – Świadectwo / Testimonianza:
O. Joseph-Marie Verlinde, Francja

12.00 – EUCHARYSTIA / EUCARISTIA

Przewodniczenie i homilia / Presidenza ed omelia:
Ks. Abp / S. E. Stanisław Gądecki

Zawierzenie Bractw, stowarzyszeń i ludzi pracy Świętemu Józefowi
Affidamento di Fraternite, Associazioni e Mondo di Lavoro a S. GiuseppeSeminarium / Seminario

15.15 – Sesja naukowa / Sessione scientifica
Przewodniczący sesji / Presidente della sessione:
O. Prof. Enrique Llamas

1. Ks. Wojciech Hanc, Poland, Ekumeniczny wymiar świętojózefowego kultu w świetle międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych / La dimensione ecumenica del culto di San Giuseppe alla luce dei dialoghi dottrinali tra le confessioni

2. Archim. Sergiusz Gajek, SEOD, (Bielorussia), Józef Sprawiedliwy w doświadczeniu pastoralnym Białoruskiej Cerkwi Greckokatolickiej (dziś) / Giuseppe il Giusto – nell’esperienza pastorale della Chiesa Greco-Cattolica Bielorussa (oggi) +
O. Aliaksandr Audzeyuk, (Germany/Bielorussia), Niektóre ikony Józefa Sprawiedliwego w Kościołach (katolickich) tradycji bizantyjskiej / Alcune icone di San Giuseppe il Giusto nelle Chiese cattoliche di rito bizantino

3. Christian-Michel Doublier-Villette, France, Saint Joseph du Saint-Sauveur, "l'homme de la situation" hier comme aujourd'hui, notre protecteur, aujourd'hui comme hier / Święty Józef Świętego Zbawiciela, "człowiek jakiego trzeba" tak wczoraj jak i dzisiaj, nasz opiekun, dzisiaj jak i wczoraj

4. Stefania Colafranceschi, Italy, Patrocinio, intercessione e gloria. Caratteri del patrocinio celeste di san Giuseppe attraverso l’iconografia devozionale in Italia / Patronat, wstawiennictwo i chwała. Charakter niebieskiej opieki św. Józefa we włoskiej ikonografii pobożnościowej

5. P. Albert Perrier, France, La figure de saint Joseph à travers statues et vitraux contemporains / Postać św. Józefa poprzez figury i witraże w sztuce współczesnej

CZWARTEK / GIOVEDÌ
1. 10. 2009


DZIEŃ WOLNY OD OBRAD / GIORNO LIBERO


Seminarium / Seminario

7.30 – Jutrznia / Lodi

8.45 – Pielgrzymka do Sanktuarium w Licheniu /
Pellegrinaggio al santuario in licheń

13.00 – Obiad / Pranzo

14.00 – Powrót do Kalisza / Ritorno a Kalisz

Sanktuarium / Santuario

17.30 – Konferencja / Conferenza:
O. Joseph-Marie Verlinde, Francja

Złożenie relikwii Błogosławionych Zelii i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus /
Consegna delle Reliquie dei Beati Zelia e Ludovico Martin, Genitori di S. Teresa da Gesu’ Bambino

Słowo Kustosza Bazyliki z Lisieux – Ks. Prał. Lagoutte / Parola del Custode della Basilica di Lisieux – Mons. Lagoutte

18.30 – EUCHARYSTIA / EUCARISTIA

Przewodniczenie i homilia / Presidenza ed omelia:
Ks. Bp / S. E. Stanisław Stefanek

Zawierzenie małżeństw, rodzin i dzieci Św. Józefowi
Affidamento degli Sposi e Figli a S. Giuseppe

Śpiew / Canto: Chór Katedralny / Coro della Cattedrale Canticum z Kalisza – Krzysztof Niegowski

20.00 – AgapaPIĄTEK / VENERDÌ
2. 10. 2009


Seminarium / Seminario

7.30 – Jutrznia / Lodi
Centrum Józefologiczne / Centro di S. Giuseppe

9.00 – Sesje naukowe / Sessioni scientifiche

Sekcja I [Tłum. na język polski / Traduz. in polacco]
Aula parter / Aula piano terra
Animator: Ks. dr Jan Grzeszczak

1. Annarosa Dordoni, Italy, Un protettore per la “nostra infelicissima città”. Note sul culto giuseppino a Bergamo nel Cinquecento / Obrońca „naszego doświadczanego miasta”. Uwagi na temat kultu św. Józefa w XV-wiecznym Bergamo

2. Salvatore Fischetti, Italy, Di madre in figlia: aspetti della ritualità devozionale per san Giuseppe nella Puglia meridionale /
Z matki na córkę: aspekty pobożnościowego rytuału ku czci św. Józefa w południowej Apuli

3. Patrick Verlinden, France, « Joseph » - Protecteurs du Corps de Jésus / « Józef » - Opiekunowie Ciała Jezusa

4. O. Aleksander Jacyniak, SJ, Poland, Święty Józef, patron dobrej śmierci / San Giuseppe, patrono della buona morte

Sekcja II [Tłum. na język polski / Traduz. in polacco]
Aula I p./ Aula II piano
Animator: Ks. dr Jarosław Jasianek

1. P. Pedro de la Noi, Chile, San Jose patrono de la Iglesia, hoy a la luz de la filosofia y de los padres de la Iglesia / Św. Józef jako opiekun Kościoła w świetle filozofii i Ojców Kościoła

2. P. José de Jesús María, OCD, Spain, El patrocinio de san José en la historiografía / Opieka św. Józefa w historiografii

3. Mons. Hermenegildo Ramírez Sánchez, MJ, Mexico, El fundamento teológico del patronato de san José / Teologiczne podstawy opieki św. Józefa

4. P. Joaquín Ferrer Arellano, Spain, Los tres corazones unidos de Jesús, María y José, la trinidad de la tierra, imagen perfecta de la Trinidad del Cielo y camino de retorno savífico al Corazón del Padre / Trzy zjednoczone serca: Jezusa, Maryi i Józefa, trójca ziemska, doskonały obraz Trójcy Niebieskiej i zbawczej drogi powrotu do Serca Ojca


Sanktuarium / Santuario

11.00 Świadectwo / Testimonianza:
O. Joseph-Marie Verlinde, Francja

12.00 EUCHARYSTIA / EUCARISTIA

Przewodniczenie i homilia / Presidenza ed omelia:
Ks. Bp / S. E. Wiesław Mering

Zawierzenie seminarzystów Świętemu Józefowi
Affidamento dei Seminaristi a S. Giuseppe


Seminarium / Seminario

15.15 – Sesja naukowa / Sessione scientifica
Przewodniczący sesji / Presidente della sessione:
P. Ambrosio García Moreno

1. P. Joseph-Marie Verlinde, France, Saint Joseph – Patron pour notre temps / Święty Józef – patron na nasze czasy

2. Daniel Picot, Canada, Récits d’apparitions de saint Joseph : un Protecteur puissant à l’œuvre dans l’Église et le monde / Opowiadania o objawieniach św. Józefa: potężny Obrońca działający w Kościele i świecie

3. P. Luiz Roberto Teixeira Di Lascio, Brazil, San José – Patrón de nuestro tiempo / Święty Józef – Patron na nasze czasy

4. P. Larry Toschi, o.s.j., USA, The Mystery of the Circumcision and Naming of Jesus / Misterium Obrzezania i nadania imienia Jezusowi

5. P. Yannick Bonnet, France, St Joseph, modèle du chef de famille, protecteur / Św. Józef – wzór głowy rodziny i opiekuna
SOBOTA / SABATO
3. 10. 2009

Seminarium / Seminario

7.30 – Jutrznia / Lodi

9.00 – Sesja naukowa / Sessione scientifica
Przewodniczący sesji / Presidente della sessione:
O. Larry Toschi

1. P. Daniel Foucher, France, La paternité de Joseph indispensable pour structurer l’équilibre humain de Jésus / Ojcostwo Józefa jako niezbędny czynnik w procesie kształtowania ludzkiej dojrzałości Jezusa

2. Mons. Peter von Steinitz, Germany, Der Hl. Josef - Vorbild für die Jugend von heute? / Święty Józef – wzór dla dzisiejszej młodzieży?

3. Gilles de Christen, France, Le mystère d’enveloppement et le mystère du cœur accordé de Joseph (cf. Luc 1,27) / Tajemnica opieki i tajemnica oddanego serca Józefa (por. Łk 1,27)

4. Christian Gaumy (France), "St Joseph le très oublié dans la musique classique occidentale contemporaine" (illustrations musicales) / Św. Józef – wielki nieobecny we współczesnej muzyce klasycznej na Zachodzie (ilustracje muzyczne)


Sanktuarium / Santuario

11.00 Świadectwo / Testimonianza:
O. Joseph-Marie Verlinde, Francja

12.00 EUCHARYSTIA / EUCARISTIA

Przewodniczenie i homilia / Presidenza ed omelia:
Ks. Bp / S. E. Teofil Wilski

Zawierzenie młodzieży Świętemu Józefowi
Affidamento dei Giovani a S. Giuseppe

Śpiew / Canto: Chór Duszpasterstwa Akademickiego z Kalisza Coro Studentesco di Kalisz – Jakub Tomalak


15.15 – Sesja naukowa / Sessione scientifica
Przewodniczący sesji / Presidente della sessione:
P. Gabriel Rodríguez Celis, MJ, Chile / Salvador

1. Marie-José Bénéjam-Bontems, France, La font Saint Joseph du Bessillon / Źródło Święty Józef z Bessillon

2. P. Félix Ochayta, Spain, La figura y misión de san José en la vida y escritos de santa Edith Stein / Postać i misja św. Józefa w życiu i pismach św. Edyty Stein

3. Sandra de Arriba, Spain, Custodio del Redentor e iconografía / Opiekun Odkupiciela w ikonografii

4. S. Adriana Amparo López Cruz, HHJ, Angola, San José en Angola / Św. Józef w Angoli

5. Ks. Jan Przybyłowski, Poland, Św. Józef – ewangeliczny świadek Jezusa Chrystusa / San Giuseppe - l'evangelico testimone di Gesù Cristo

19.30 – Koncert symfoniczny / Concerto sinfonico

NIEDZIELA / DOMENICA
4. 10. 2009

Seminarium / Seminario

7.30 – Jutrznia / Lodi
Ratusz
10.00 – Wizyta u Prezydenta Miasta / Visita dal Sindaco della Città


Sanktuarium / Santuario

11.00 – Zakończenie X Kongresu Józefologicznego /
Chiusura del X.mo Congresso

EUCHARYSTIA / EUCARISTIA

Przewodniczenie i homilia / Presidenza ed omelia:
Ks. Abp / S. E. Józef Kowalczyk, Nuncjusz / Nunzio Ap.
in Polonia

Śpiew / Canto:
Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej z Kalisza -
Marek Łakomy

Młodzieżowy Chór Katedry Kaliskiej Cantate Deo – Katarzyna Kubera

Chór Konkatedralny p.w. św. Grzegorza z Ostrowa Wlkp. – Magdalena Nowicka


16.00 – Początek pielgrzymki: Jasna Góra – Oświęcim – Wadowice – Kraków /
Pellegrinaggio: Czestochowa – Auschwitz – Wadowice - Cracovia